Administrator strony internetowej zastrzega w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej parafii jest zabronione niezależnie od celów w jakim rozpowszechnianie miałoby nastąpić oraz niezależnie od użytego środka przekazu.