Dokumenty do  chrztu:

 • Metryka urodzenia
 • Dane rodziców i chrzestnych: nazwisko,imię, zawód, adres zamieszkania . Rodzice chrzestni zaświadczenie ze swojej parafii iż są osobami wierzącymi i praktykującymi. Jeżeli chrzest jest w innej parafii niż miejsce zamieszkania rodziców również zgoda Księdza proboszcza parafii zamieszkania.( nie zameldowania)

Dokumenty do I Komunii św. :

 • Metryka chrztu z parafii gdzie dziecko było ochrzczone. Jeśli sakrament ma być udzielony w innej parafii niż miejsce zamieszkania wymagana zgoda Księdza proboszcza parafii gdzie mieszka dziecko. ( W naszej parafii      I Komunia św zawsze w trzecia niedzielę maja)

Dokumenty do bierzmowania:

 • Metryka chrztu św. (nie starsza niż pół roku). Jeśli bierzmowanie ma mieć miejsce w innej parafii niż miejsce zamieszkania również zgoda Księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Dokumenty do sakramentu małżeństwa :

 • Metryki urodzenia z parafii chrztu z adnotacją o bierzmowaniu
 • Dokumenty o możliwości zawarcia małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Dowody osobiste ( do wglądu)
 • Zaświadczenie o ukończeniu katechez dla narzeczonych ( lub zaświadczenie ukończenia kursu w szkole
 • Dane świadków
Dokumenty z USC są ważne tylko pół roku, podobnie metryka chrztu.
Do Biura Parafialnego z powyższymi dokumentami należy zgłosić się najpóźniej na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu.
Narzeczeni, którzy w naszej parafii zawierają sakrament małżeństwa sami zamawiają i opłacają organistę i kościelnego
Jeżeli narzeczeni mieszkają poza Polską( nawet tymczasowo) a chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w Polsce wszystkie formalności włącznie z tzw. protokołem przedmałżeńskim należy przeprowadzić w parafii zamieszkania (nie zameldowania) i zgłosić się do parafii gdzie narzeczeni pragną zawrzeć sakrament małżeństwa z tzw licencją wystawioną przez księdza, który przeprowadzał rozmowy przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Narzeczeni z poza Polski muszą wcześniej poprzez  księdza proboszcza miejsca zamieszkania skierować prośbę o zawarcie sakramentu małżeństwa do Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.  
Uwaga jeżeli uroczystość ślubna ma odbyć się w piątek wymagana jest dyspensa, której może udzielić ksiądz proboszcz parafii gdzie odbywa się wesele
 

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego

 • Akt zgonu z USC
 • Jeśli pogrzeb ma odbyć się poza parafią zamieszkania zmarłego/zmarłej konieczna jest zgoda Księdza proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej
 • W przypadku naszej parafii należy wpierw zgłosić termin pogrzebu, następnie  w parafii Płonkowo lub wybranej parafii posiadającej cmentarz uiścić tzw pokładne    ( obowiązuje przez 20 lat po ty czasie jeśli nie zostanie przedłużona opłata za pokładne grób zostaje zlikwidowany) 
 • We własnym zakresie należy zamówić i opłacić organistę oraz kościelnego
Wszelkie informacje o koniecznych dokumentach można zawsze uzyskać po Mszach wieczornych w Biurze Parafialnym
 
Przez miejsce zamieszkania rozumie się czas obejmujący 3 miesiące i dłużej.